Le Organisers

Anastasis
Alexopoulos
Jenny Kampanou Orestis Ntarlas
Giannis Chontzoglou Chris
Christakis
Irene Avgerinou
Yeti Revithi Natalia
Mantikou
Stefania Termine
Nikoletta Kaberi Panagiota Tschiderer Asimina Saranti
Elena Zikou Evagelia Papapostolou Kostas Kotsiras